Kako kao kondicijski trener pristupiti prevenciji ozljeda

  1. Utvrditi opasnost od ozljeda

Ispitati epidemiologiju ozljeda u literaturi uključivanjem istraživanja koja su specifična za sport i njihov profil sportaša te uzeti u obzir težinu svake ozljede kako bi se odredio prioritet intervencija.

  1. Identificirati mehanizme i faktore rizika

a) provesti biomehanički obrazac kretanja što je indikacija za sportske situacije koje karakterizira povećani rizik od ozljeda.

b) identificirati mehanizme ozljeda i faktore rizika uz zahtjeve sporta te sveobuhvatni program praćenja za točnije određivanje rizika ozljede sportaša ili rekreativaca u bilo kojem trenutku.

3. Izrađivanje baterije testova i procjena

Odabir testova i procedura koji su valjani i pouzdani te usporedba sportaševe izvedbe sa modalnim vrijednostima.

  1. Implementiranje treninga

Prioritizirati ciljeve intervencija baziranih na sportaševim deficitima koji su izmjereni baterijom testova i osigurati da se ciljevi izvedbe ne zanemare.

  1. Ponovno testiranje

Nakon određenog perioda treninga ponovno testiranje sportaša kako bi se procijenila efikasnost intervencija i preispitati sportašev rizik od ozljede.

Filip Grgić

Instagram: filantropinum

2023. © FIT-UNIT d.o.o. - Sva prava pridržana. | Pravila Privatnosti | Pravne Informacije