dr.sc. Tamara Sorić, mag.nutr.

NutriPromjena-vlasnica

Diplomirala je 2013. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekla titulu magistre nutricionizma. Nedugo zatim, iz želje za daljnjim usavršavanjem i profesionalnim napretkom, upisuje poslijediplomski doktorski studij na matičnom fakultetu, koji uspješno privodi kraju 2020. godine te time stječe akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma.

Od 2014. godine zaposlena je kao voditeljica Službe prehrane u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan, a vlasnica je i nutricionističkog savjetovališta NutriPromjena (www.nutripromjena.com).

Svojim klijentima nastoji na što jednostavniji način približiti znanstveno utemeljene činjenice te ih osloboditi strahova od pravilne prehrane.

Svakom svojem klijentu pristupa na individualnoj razini jer jedino u individualnom pristupu planiranju prehrane leži ključ dugoročnog uspjeha, neovisno o tome radi li se o općoj populaciji, rekreativcima ili profesionalnim sportašima. Uz to, svojim klijentima pruža i kontinuiranu podršku tijekom cijelog procesa promjene prehrambenih navika.

Ako želite povećati/smanjiti tjelesnu masu, poboljšati sastav tijela, prehranom pomoći u poboljšanju sportske izvedbe, ublažiti simptome bolesti ili jednostavno povećati kvalitetu svoje prehrane te se pritom naučiti pravilno hraniti, obratite se našoj nutricionistici!

2023. © FIT-UNIT d.o.o. - Sva prava pridržana. | Pravila Privatnosti | Pravne Informacije